Tribinama u pet gradova u Srbiji – Kragujevcu, Somboru, Šapcu, Kraljevu i Nišu – želimo da ojačamo veze između medija i njihovih tajednica kroz otvorene diskusijske platforme koje okupljaju novinare, organizacije civilnog društva i lokalnu publiku.  Cilj je okupiti zajednicu za aktivnu raspravu o važnim pitanjima koja pogađaju državljane Srbije. Naši budući partneri, će uz našu podršku da organizuju i vode javne diskusije u kojima će učestvovati novinari projekta, kao i lokalni novinari i lideri lokalnih zajednica. U okviru MIL projekta je javna tribina planirana u već navedenih pet gradova, ali i u Beogradu (jedna već održana tribina Break the FAKE), gde očekujemo učešće od najmanje 150 predstavnika medija, novinara i novinarki, medijskih stručnjaka i predstavnika i predstavnica nevladinih organizacija.